نگاره گلستان با توجه به بروز شدن دنیای تکنولوژی و تغییر سیاستهای شرکت از خرد به کلان تصمیم گرفت از دفاتری که خارج ار ایران دارد استفاده بهینه کند و شروع به ساخت پلتفرمهای خاص و همچنین فراگیر کند .

پلتفرم اینترنت اشیاء

پلتفرم شبکه های مجازی موبایل

پلتفرم مدیریت مالی

فهرست