به منظور مدیریت امن و مانیتورینگ تجهیزات مختلف Wireless در یک منطقه بزرگ شامل :

Industrial SMS Gateway ، CDMA/GSM/3G/LTE and module، Mobile Pos Devices

برنامه کاربردی باید موارد به شرح ذیل را در زمینه نرم افزاری پشتیبانی کند :

– کنترل از راه دور و سرویس های مدیریتی
– متمرکز نمودن توزیع محتوا ، بررسی محتوا بمنظور بروزرسانی Firmware های یا اجزاء برنامه های کاربردی
– تکرار تغییرات پیکر بندی فی مابین تجهیزات
– مانیتورینگ در دسترس بودن تجهیزات
– ردیابی جغرافیایی و نقشه یابی پویا برای تجهیزات در حال کار با ماژول های Gps
– فعال و غیر فعال نمودن سیم کارتها
– مانیتورینگ ترافیک ، ذخیره کردن . آمارها
– ذخیره و بازیابی دیتاها
– ردیابی اطلاعات اموال موبایل براساس نیاز کاربر
– دیتا لاگین و گزارش گیری

فهرست