برنامه کاربردی باید موارد به شرح ذیل را پشتیبانی کند :

– مدیریت شبکه کلان IP ( Enterprise – Grade )
– مانیتورینگ شبکه ها ، سرورها ، برنامه ها و سرویس ها
– پشتیبانی فانکشن داخلی FCAPS
– قابلیت جستجوی شبکه و و ساخت نقشه های پویا
– مانیتورینگ محیط های VOIP ، Wireless ، Virtualized
– دارای فانکشنهای پیشرفته اخطار دهی ، چارت و تولید گزارش
– دارای ظرفیت انعطاف پذیری برای شبکه های کلان و کنترل دسترسی براساس تعریف سیاستهای کاری
– دارای ادیتور جهت ساخت گزارشات ، ساخت GUI های قابل توسعه
– مدیریت دارایی و تعریف خواص دارایی توسط کاربر و اتفاقات
– دارای سیستم کنترلی SNMP ، Sys Log ، Windows Evenly
– مانیتورینگ توسعه داده شده و کلاستر Failover
– ارتباط و توسعه با سیستمهای شرکتهای همکار از طریق API های متن باز و قابلیت توسعه از طریق Driver/Plug-in SDK

فهرست