به منظور کنترل از راه دور دکل های مخابراتی ، مانیتورینگ و مدیریت برای : تغذیه ، سوخت ، امنیت ، کنترل دسترسی ، نظارت تصویری ، محیط کابینت و تجهیزات BTS قابل استفاده می باشد .

برنامه کاربردی باید موارد به شرح ذیل را در زمینه نرم افزاری پشتیبانی کند :
– مانیتورینگ تغذیه به منظوربهینه نمودن و آنالیز بهره وری Real Time یونیتهای تغذیه دکل . این یونیتها غالبا مدارهای سوئیچینگ پیچیده ای برای بالانس استفاده از شبکه برق ، ژنراتور ، پنل خورشیدی ، توربین های بادی و یا سایر انرژی های دیگر دارند .
– قابلیت اتصال به کنترلر تغذیه از طریق پروتکل های استاندارد ارتباطی یا Device Drivers بمنظور ذخیره سازی داده ها در یک دیتا بیس محلی و ارسال مجموع به سرور و همچنین Upload فوری همه اندازه گیری ها به سرور مرکزی
– مانیتورینگ سوخت : مانیتورینگ دائم سوخت دیزل ژنراتور به منظور اجرای عملیات بدون وقفه از طریق :
• خواندن سنسور سطح پیش بینی زمان بعدی پر کردن مخزن سوخت
• شناسایی سرقت و یا نشتی سوخت بصورت پویا
• جلوگیری از خرابی بوسیله سنسورهای مخصوص کشف مشکلات
• اخطار فوری به مرکز کنترل در صورت استفاده غیر مشخص سوخت ( عدم تطابق با الگوی مصرف )
• انتقال گزارش مصرف سوختها
• کنترل دسترسی و امنیت
• نظارت تصویری
• مانیتورینگ محیطی
• مانیتورینگ تجهیزات GSM/UMTS/LTE
• ساخت نقشه و داشبورد NOC
• قابلیت توسعه نرم افزار

فهرست