مدیریت شبکه سنسورهای WIRELESS ( WSN )
اتصال سنسورها و رادیوها با استفاده از درایورهای استاندارد ارتباطی
انتقال شبکه غیر وابسته
جمع اوری دیتاها وسرهم بندی اطلاعات
دامنه خطاها ، پردازش قابل اطمینان از ارتباطات سنسورهای غیر قابل اطمینان
قابلت اتصال هزاران سنسور
متمرکز سازی ذخیره تاریخچه خواندن اطلاعات سنسورها
دارای امکانات آلارم و اعلام خطر ، چارت و گزارش گیری و توسعه نرم افزار آنالیز داده ها
قابلیت سفارشی نمودن نقشه جغرافیایی شبکه و تصویر سازی توپولوژی
عملیات خودکار
ارتباطات مطمئن
ارسال دیتاهای سنسورهت بصورت REAL TIME به الباقی برنامه ها از طریق API متن باز

فهرست