برنامه کاربردی باید موارد به شرح ذیل را پشتیبانی کند :

– دارای سیستم کنترلی دسترسی و حفاظت فیزیکی لایه های پایین
– دارای سیستم اعلام حریق
– دارای سیستم اطلاع رسانی وضعیت بحرانی
– دارای سیستم مانیتورینگ و تحلیل تصاویر ویدئویی
– قابلیت خواندن از طریق : صفحه کلید ، BIOMATRIX ، PROXIMITY و MAGSTRIPE
– قابلیت کنترل قفل درها و رله ها
– دارای قابلیت کنترل آلارمها و بازوها

قابلیت های نرم افزاری برنامه شامل :

– توسعه هوشمند ساختمانها
– کنترل دسترسی سایت های مختلف بصورت همزمان
– مدیریت وضعیت بحران
– قابلیت توسعه پذیری کلان
– مدیریت ساختار سازمانی
– قابلیت تعریف زمانهای مختلف
– قابلیت تعریف سیاستهای کنترل دسترسی
– قابلیت ورود به محیط براساس تعاریف دسترسی مختلف
– قابلیت اتمام دسترسی براساس دارندگان کارت سازمانها و زمانها
– قابلیت امکان ساخت نقشه طبقات و دسترسی
– دارای ارتباطات تجهیزات پیشرفته
– قابلیت اطمینان بالا
– مانیتورینگ اتفاقات
– مدیریت اتفاقات
– دارای سیستم های مختلف هشدار و آلارم
– ساخت جداول اخطارها و تصحیح آنها در زمان وقوع
– قابلیت گزارش گیری
– ساخت گزارش
– تعریف جدول زمانبندی امور
– قابلیت ساخت گروه های دسترسی ، خطاها ، هشدارها و ….
– سفارشی کردن ذخیره دیتاها
– تبدیل جداول زمانی
– قابلیت ارتباطات امن
– قابلیت توسعه پذیری و ….

فهرست