برنامه کاربردی باید موارد به شرح ذیل را پشتیبانی کند :

– پشتیبانی از کانتر های دارای سرویس M2M با قابلیت ارسال و ارتباط بروی شبکه های موبایل
– مونیتورینگ Real Time ورود و خروج
– ذخیره لحظه ای تاریخچه ها و داده های آماری ، ارتباطی ، Round-Rubin و دیتا بیس های غیر SQL
– دارای امکانات بیشمار ورود و خروج به ازای هر گیت
– تصویر سازی از اشغال مناطق براساس تعریف کاربر بروی نقشه های جغرافیایی Interactive و طبقه های ساختمانی
– دارای چارتها و گزارشهای آماری متعدد
– برنامه ریزی جهت ذخیره گزارشات و ایمیل آنها
– ذخیره فایل داده های ترافیک در فرمتهای : XMI , EXCEL , CSV , HTML و …
– ساخت داشبوردهای مشاهده از مقادیر Real Time سنسورها و یا دیتاهای محاسبه شده مورد نظر
– ارسال ایمیل ، SMS و آلارم های صفحه براساس مقادیر سنسورها شامل : Low / High وضعیت مشکلات ارتباطی و یا مقادیر مورد نیاز قابل تعریف

فهرست