برنامه کاربردی باید موارد به شرح ذیل را پشتیبانی کند :

– با استفاده از پروتکل های استاندارد ارتباطی شامل : MODBUS ، METER BUS ، DLMMS/COSEM ، OPC ، SNMP و غیره بصورت مستقیم
– الباقی اندازه گیریها از طریق اتصال به سخت افزارهای مبدل پروتکل امکان پذیر می باشد .
– قابلیت خواندن اندازه گیرها از طریق انتقال به وب سرویس ( SOAP ) و یا اتصال دیتا بیس های خارجی ( SQL )
– ذخیره مقادیر اندازه گیری شده بصورت لحظه ای (Real Time)
– انعطاف پذیری در تعریف سیاست های اندازه گیری با قابلیت ذخیره سازی تاریخچه و براساس نیاز
– قابلیت توسعه به منظور : آلارمها ، گزارشگیری ، چارتها و جستجوی داده ها بمنظور خواندن دیتاها
– قابلیت تعیین طولانی مدت براساس روند وابستگی مصرف و پیش بینی مصرف به منظور اخطار به مصرف کننده و همچنین تعریف سطح SLA
– تحلیل جزئیات پیک مصرف
دارای API های متن باز جهت توسعه و ارتباط با پلتفرم های شرکتهای دیگر

برنامه کاربردی باید موارد به شرح ذیل را در زمینه توابع کاربردی پشتیبانی کند :

– محاسبه اتوماتیک دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه و سالیانه حداقل و حداکثر مصرف
– پشتیبانی داخلی برای شمارنده گزارش کار ، تغییر نرخ منفی و شمارنده
– پشتیبانی از اندازه گیرهای Gauge
– ذخیره داده های آماری در ROUND-ROBIN DATA BASE ( PRD ) برای ذخیره سازی بدون تغییر داده های کوچک و دسترسی فوق سریع
– پیکربندی رقم دقت برای نگهداری نرخ های قدیمی
– پشتیبانی از ذخیره قابل پیگیری بندی سطر (RAW ) به منظور خواندن روشهای کلاسیک
– دارای چارتها ، روندها و گزارش گیری انعطاف پذیر بروی مقادیر آماری اندازه گیری شده
– قابلیت تبدیل داده ها به فرمتهای PDF , XML , XLS , CSV , و …..
– دارای دیکشنری قابل تعریف کاربران بمنظور محاسبه دلخواه اندازه گیریها و پارامترها
– قابلیت پیکربندی کنتورها از راه دور
– عملیات اندازه گیری بصورت زمان واقعی ( REAL TIME )
– دریافت و پردازش آلارم هایی که توسط دستگاه تولید میشوند از قبیل : نشتی ، جریان برگشتی ، خالی شدن باطری و …
– قابلیت جمع آوری اماری زمان و نرخ

فهرست