جهت استفاده برای :

کنترل پردازش
اتوماسیون صنعتی
اتوماسیون منازی و هوشمند سازی
کنترل و خواندن از راه دور
مانیتورینگ و کنترل از راه دور
تست و اندازه گیری
ارتباطات ماشین به ماشین M2M
پشتیبانی از رنج وسیع پروتکل های کنترلی صنعتی
معماری توسعه یافته
قابلیت دسته بندی خطاها و اشکالات سیستم برای افزایش دسترسی
دارای قابلیت پردازش اتفاقات و LOGGIN های پیشرفته
دارای ادیتور GUI برای HMI با قابلیت توسعه داده ها
قابلیت ویرایش HMI ها و تمپلیت های گزارش گیری

فهرست