نگاره گلستان با همکاری کمپانی های بزرگ و مطرح دنیا مشتریان زیادی اعم از عمومی ، اقتصادی ، حمل و نقل ، Utility Operator ، مراکز دانشگاهی ، برنامه های کاربردی (Vertical Application) دارد که جهت راه اندازی پروژه هر کدام از آنها از تجهیزات انعطاف پذیر (Flexible) و سازمان یافته جهت ارسال و دریافت پر سرعت Data ، Voice و  Video به صورت همزمان و یا غیر همزمان بر روی سیم های مسی ، فیبر نوری و یا بصورت بی سیم و LTE و LoRaWan و … را داراست .

فهرست