شرکت مهندسی مشاور مخابراتی و ارتباطی نگاره گلستان در تابستان سال ۱۳۷۷ در شهر گرگان ثبت و افتتاح شد .

,
نوشتهٔ پیشین
ارائه تجهیزات جهت راه اندازی پروژه OMC استان قزوین

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست