اتمام فاز سوم پروژه ICT روستایی استان کرمانشاه ( ۳۱ روستا)

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست