ارائه و نصب و راه اندازی تجهیزات Telindus پروژه ICT روستایی استان کرمانشاه ( ۲۰۶ روستا)

ارائه و نصب و راه اندازی تجهیزات Telindus پروژه ICT روستایی استان کرمانشاه ( ۲۰۶ روستا)

,
نوشتهٔ پیشین
سمینار تخصصی محصولات کمپانی Telindus و FlexDSL اهواز با حضور نمایندگان شرکت مخابرات استان خوزستان انجام پذیرفت .
نوشتهٔ بعدی
اتمام فاز اول پروژه ICT روستایی استان کرمانشاه ( ۱۴۰ روستا)

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست