ارائه مودم Telindus جهت استفاده در شبکه ATM به بانک تجارت (۵۰۰ دستگاه )

ارائه مودم Telindus جهت استفاده در شبکه ATM به بانک تجارت (۵۰۰ دستگاه )

, ,
نوشتهٔ پیشین
ارائه تجهیزات پروژه ICT روستایی استان فارس ( ۱۵۰ روستا )
نوشتهٔ بعدی
سمینار تخصصی محصولات کمپانی Telindus و FlexDSL اهواز با حضور نمایندگان شرکت مخابرات استان خوزستان انجام پذیرفت .

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست