MVNE شرکتی است که زیرساخت های شبکه و خدمات مرتبط مانند :

زیر سیستم شبکه ، سیستم های پشتیبانی کسب و کار، تأمین، مدیریت و سیستم های عملیات پشتیبانی به اپراتورهای شبکه مجازی تلفن همراه را برای MVNO ها فراهم میکند .

این موضوع MVNO ها را قادر به ارائه خدمات به مشتریان را با برند خود میکند . MVNE ها هیچ ارتباطی با مصرف کنندگان نیست و یا مشتریان ندارند و وظیفه آنها ارائه سیستم عامل توانمند شبکه و خدمات است .

کار اصلی یک MVNE ارائه خدمات و عملیات کسب و کار به کسب و کار (business-to-business) به MVNO ها و گاهی اوقات به اپراتورهای شبکه تلفن همراه (MNO) میباشد . به عنوان مثال در زمینه عمده فروشی سرویس شرکت . Plintron بزرگترین سرویس دهنده MVNE در چند کشور جهان با بیش از ۵۰+ کسب و کار MVNO و ارائه خدمات در ۲۱ کشور است .

کار تخصصی MVNE ها در برنامه ریزی، پیاده سازی و مدیریت خدمات تلفن همراه میباشد . به طور معمول این شامل تأمین سیم کارت و پیکربندی ، صورتحساب مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه پلتفرمهای خدمات ارزش افزوده است .

در واقع، MVNE ها یک MVNO را قادر به برون سپاری و برقراری ارتباط در ادغام اولیه (initial integration) با MNO و کسب و کار در حال انجام (the ongoing business) و مدیریت عملیات فنی (technical operations management) میسازد .

نوع دیگر مربوط به شرکت های شبکه های مجازی جمع کننده تلفن همراه یا MVNA است . MVNA یک مدل کسب و کار که شامل عمده فروشی از اعتبار اپراتور و مسیریابی ترافیک در سوئیچ خود MVNE است و MVNE یک راه حل مخابراتی است .

مزایای استفاده از MVNE :

شامل کاهش در هزینه های سرمایه در صف مقابل یک MVNO، ترتیبات تامین مالی ارائه شده توسط MVNEs برای پوشش هزینه های شروع یک و کاهش هزینه های شارژ عمده فروشی دست آمده از طریق اقتصاد مقیاس میزبانی چند MVNO را بر روی پلت فرم MVNE است

مزایای دیگر می تواند هزینه های عملیاتی توسط برون سپاری مدیریت کسب و کار و فنی عملیات، فرآیندها راه اندازی نرم و بهره مند شدن از تجربه قبلی از MVNE به عنوان یک کانال مذاکره برای MVNO را کوچکتر برای رسیدن به توافق عمده فروشی با MNO کاهش می یابد.

با این حال، همه MVNEs یکسان هستند. تنوع قابل توجهی در سطح تجربه، توانایی های فنی، یکپارچه سازی و پشتیبانی عملیاتی وجود دارد. علاوه بر این، با استفاده از یک MVNE ممکن است برای همه MVNO ها مناسب است.

ملاحظات برای این تصمیم چند برابر، با این حال، برخی از دلایل اصلی برای MVNO برابر با استفاده از یک MVNE عبارتند از:

MVNO به اندازه کافی بزرگ برای دستیابی به کارایی حجم در هنگام رفتن مستقیم به اپراتور میزبان (معمولا چند صد هزار مشترک) است.

نام تجاری و کانال های توزیع به اندازه کافی قوی به مذاکره یک سرمایه گذاری مشترک و یا ارتباط مستقیم و به دست آوردن حاشیه بهتر است؛

MVNO دسترسی به زیرساخت های مخابراتی موجود، برای مثال سوئیچ ها، ظرفیت های بین المللی، زیرساخت ثابت و سیستم عامل های صدور صورت حساب است.

تصویب مدل MVNE تاثیر قابل توجهی در حاشیه یک کسب و کار MVNO خواهد شد ، اقدام هم به منظور بهبود و یا کوچک این نسبت حاشیه به طور مستقیم و یا مدل های خود ساخت. به این ترتیب، تصمیم به استفاده از MVNE باید به آرامی گرفته شده است به عنوان اثرات می تواند از تجربه مشتری به بهره وری کسب و کار باشد.

عوامل حیاتی موفقیت برای MVNO بستگی دارد فقط در MVNE بلکه MNO و قدرت مالی MVNO، رسیدن و یک میزبان از عوامل دیگر است

فهرست