اپراتور شبکه مجازی موبایل چیست ؟

بطور خلاصه اپراتور شبکه مجازی موبایل یک هماهنگ کننده اصلی جهت عمده فروشی ظرفیت شبکه اپراتور موبایل اصلی در یک بازار مشخص از طریق شبکه مجازی موبایل میباشد

دو نکته مهم در این تجارت عبارتند از :

ظرفیت اضافی و بازارهای متفاوت دیگر که در ساده ترین سطح این سرویس ، تغییر برند سیم کارت یا تلفن موبایل از طریق کانالهای فروش و ارائه خدمات و سرویسهای ارزش افزوده قابل انجام میباشد .

بنابراین نکات کلیدی که می توان از این تجارت متصور شد عبارتند از :

اپراتور موبایل اصلی که قادر به فروش ظرفیت اضافی شبکه خود نمی باشد ، از طریق اپراتور های مجازی موبایل های مختلف و در بازارهای متفاوت به فروش میرساند

اپراتور شبکه مجازی موبایل باید قابلیت فروش را با هزینه کمتر و سود بیشتر داشته باشد

شایان ذکر است که مالکیت شبکه مهم نمی باشد بلکه کیفیت و خدمات یک برند عامل موفقیت در تجارت اپراتور شبکه مجازی موبایل خواهد بود

  • مدلهای تجاری در دنیا
  • نماینده ی فروش
  • ارائه دهنده خدمات پیشرفته
  • اپراتور شبکه مجازی موبایل فول سرویس

که در ایران بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به دو سرویس نوع اول و دوم تقسیم بندی می شود

اپراتور مجازی نوع اول :

اپراتوری که مجاز به اجاره و یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان بر اساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری ( برند) و مل بازاریابی و فروش خود ، آنرا به صورت خرده فروشی به مشترکین نهایی عرضه می کند و علاوه بر آن باید بخش هایی از شبکه زیرساخت تلفن همراه به جز شبکه دسترسی رادیوئی ، مخصوص خود راه اندازی کند. اپراتورهای نوع اول مجاز به در اختیار داشتن سکوی خدمات سامانه صورتحساب گیری و مدیریت و نگهداری مشترکین هستند.

اپراتور مجازی نوع دوم :

اپراتوری که مجاز به اجاره و یا خرید خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان بر اساس قرارداد عمده فروشی بوده و با استفاده از نشان تجاری ( برند) و محل بازاریابی و فروش خود ، آنرا به صورت خرده فروشی به مشترکین نهایی عرضه می کند. اپراتورهای نوع اول مجاز به در اختیار داشتن سکوی خدمات سامانه صورتحساب گیری و مدیریت و نگهداری مشترکین هستتد .

فهرست