امتیازات تیم نگاره تلکام

عنوان

عنوان

عنوان

عنوان

عنوان

ارائه سرویهای حرفه ای به مشتریان ، تجربه ای لذت بخش

0+
مشتریان عادی
0+
شرکتهای خصوصی
0+
مراکز شهری
0+
مراکز روستایی (پورت دیتا)

افتخارات نگاره تلکام

تجهیزات با کیفیت

در پروژه هایی که ارائه طرح و تجهیزات به انتخاب تیم متخصص نگاره تلکام بود ، همواره سعی درانتخاب بهترین کالاهای موجود از نظر کیفیت و کمیت دربازار ایران و دنیا داشته ایم .

تجربه چندین ساله

تیم حرفه ای نگاره تلکام با بیش از دو دهه تجربه همواره تلاش کرده است که بهترین پروژه های مخابراتی و ارتباطی را در سطح کشور به انجام رساند .

verified_user

گـارانتی معتبـر

به کمک تیم متخصص نگاره تلکام و راه اندازی بخش پشتیبانی داخل و خارج از کشور سعی کردیم بهترین خدمات پشتیبانی و خدمات پس از فروش را ارائه نماییم .

دانش به روز

تحولات روزانه تکنولوژی ، اشتیاق تیم متخصص نگاره تلکام و همچنین نیاز مشتریان هوشمند باعث شد که همواره به دنبال یادگیری و بکارگیری آن در پروژه ها باشیم .

ارائه راه حل حرفه ای و جـامع

نیاز خاص مشتریان حرفه ای و گاهاً مبتدی ما باعث شد که تیم متخصص نگاره تلکام همواره با بررسی و کمک دستاوردهای نرم افزاری و سخت افزاری روز دنیا بهترین راه حل ها را ارائه نمایند .

build

خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

محصولات ارائه شده از کمپانی های مطرح دنیا بوده و دارای خدمات پس از فروش ۵ تا ۱۰ ساله می باشند .

افتخارات دیگر نگاره تلکام

بررسی ، تهیه و نصب و راه انـدازی اولیـن پـورت ADSL در ایـران

تیم تخصصی نگاره تلکام که همواره بدنبال بروز بودن و تهیه و راه اندازی فن آوری جدید جهت بروزرسانی شبکه انتقال کشور را دغدغه خود میدانست با بررسی بازارهای جهانی در سال ۱۳۸۰ تصمیم به انتقال تکنولوژی ADSL و نصب و راه اندازی آن در شهر گرگان برای اولین با در ایران گرفت و به کمک شرکت مخابرات استان گلستان و مخصوصا کارشناسان بخش دیتا این پروژه را نصب نموده و ۲۴ پورت ADSL با تکنولوژی G.DMT را در شبکه محلی مخابرات گلستان و توابع به زیر بار برد

تهیه و ارائه اولیـن پلتفرم ایرانی MVNx در ایـران

ارائه اولیـن پلتفرم ایرانی MVNx در ایـران با مشارکت کمپانی معظم VAS-X و Khaki Elctronics Trading جهت پژوهـش ، طراحـی ، تولیـد و ارائه این پلتفرم
تیم تخصصی نگاره تلکام که همواره بدنبال بروز بودن و تهیه و راه اندازی فن آوری جدید جهت بروزرسانی شبکه انتقال کشور را دغدغه خود میدانست با بررسی بازارهای جهانی در سال ۱۳۸۰ تصمیم به انتقال تکنولوژی ADSL و نصب و راه اندازی آن در شهر گرگان برای اولین با در ایران گرفت و به کمک شرکت مخابرات استان گلستان و مخصوصا کارشناسان بخش دیتا این پروژه را نصب نموده و ۲۴ پورت ADSL با تکنولوژی G.DMT را در شبکه محلی مخابرات گلستان و توابع به زیر بار برد

تهیه و راه انـدازی اولیـن تلفن تصویری در بستر شبکه PSTN و ISDN در ایـران

تیم تخصصی نگاره تلکام که همواره بدنبال بروز بودن و تهیه و راه اندازی فن آوری جدید جهت بروزرسانی شبکه انتقال کشور را دغدغه خود میدانست با بررسی بازارهای جهانی در سال ۱۳۸۰ تصمیم به انتقال تکنولوژی ADSL و نصب و راه اندازی آن در شهر گرگان برای اولین با در ایران گرفت و به کمک شرکت مخابرات استان گلستان و مخصوصا کارشناسان بخش دیتا این پروژه را نصب نموده و ۲۴ پورت ADSL با تکنولوژی G.DMT را در شبکه محلی مخابرات گلستان و توابع به زیر بار برد

بررسی و پژوهش و همچنین ارائه طرح و راه انـدازی اولیـن پـورت ICT روستایی در ایـران

بررسی و پژوهش و همچنین ارائه طرح و محصولات خاص جهت راه انـدازی اولیـن پـورت ICT روستایی توسط کمپانی معظم Telindus و OneAccess در ایـران
تیم تخصصی نگاره تلکام که همواره بدنبال بروز بودن و تهیه و راه اندازی فن آوری جدید جهت بروزرسانی شبکه انتقال کشور را دغدغه خود میدانست با بررسی بازارهای جهانی در سال ۱۳۸۰ تصمیم به انتقال تکنولوژی ADSL و نصب و راه اندازی آن در شهر گرگان برای اولین با در ایران گرفت و به کمک شرکت مخابرات استان گلستان و مخصوصا کارشناسان بخش دیتا این پروژه را نصب نموده و ۲۴ پورت ADSL با تکنولوژی G.DMT را در شبکه محلی مخابرات گلستان و توابع به زیر بار برد

بررسی و پژوهـش و کمک به راه انـدازی اولیـن پـورت ISDN در ایـران

بررسی و پژوهـش و کمک به راه انـدازی اولیـن پـورت ISDN و همچنین اولیـن ارائـه دهنده محصـولات و تجیزات خـاص این شبکه در ایـران
تیم تخصصی نگاره تلکام که همواره بدنبال بروز بودن و تهیه و راه اندازی فن آوری جدید جهت بروزرسانی شبکه انتقال کشور را دغدغه خود میدانست با بررسی بازارهای جهانی در سال ۱۳۸۰ تصمیم به انتقال تکنولوژی ADSL و نصب و راه اندازی آن در شهر گرگان برای اولین با در ایران گرفت و به کمک شرکت مخابرات استان گلستان و مخصوصا کارشناسان بخش دیتا این پروژه را نصب نموده و ۲۴ پورت ADSL با تکنولوژی G.DMT را در شبکه محلی مخابرات گلستان و توابع به زیر بار برد

تهیه و ارائه اولین پلتفرم اینترنت اشیاء (IOT) در ایـران

پژوهـش ، طراحـی ، تولیـد ، بومی سازی و ارائه اولین پلتفرم اینترنت اشیاء (IOT) در ایـران با مشارکت Khaki Elctronics Trading
تیم تخصصی نگاره تلکام که همواره بدنبال بروز بودن و تهیه و راه اندازی فن آوری جدید جهت بروزرسانی شبکه انتقال کشور را دغدغه خود میدانست با بررسی بازارهای جهانی در سال ۱۳۸۰ تصمیم به انتقال تکنولوژی ADSL و نصب و راه اندازی آن در شهر گرگان برای اولین با در ایران گرفت و به کمک شرکت مخابرات استان گلستان و مخصوصا کارشناسان بخش دیتا این پروژه را نصب نموده و ۲۴ پورت ADSL با تکنولوژی G.DMT را در شبکه محلی مخابرات گلستان و توابع به زیر بار برد

همکـاران

فهرست