اجرا شده

 
پروژه هاي اجرا شده :
 
 • سرويسهاي مخابراتي IN(Inteligent Network) , IP(Internet Protocol) , UMS(Unified Messaging Service)
 • ايجاد Plat Form و BackBone و همچنين ارائه تجهيزات دسترسي خطوط پر سرعت ADSL
 • ارائه طرح توسعه و جايگزيني تلفن هاي شهري و بين المللي با استفاده از IP
 • ارائه راه حل هاي ايجاد شبكه هاي VPN (Virtual Private Network) بر اساس شبكه هاي INTRANET
 • طرح و راه اندازي سرويس هاي Video Confference و Video Surveillance 
 • افزودن IP به تجهيزات انتقال (SDH/PDH) جهت انتقال و كنترل IP
 • سرويس SMS Gateway جهت انتقال آلارم بر روی موبایل و نگهداری و مدیریت سیستمها
 • واگذاري خطوط ISDN به مشتركين با همكاري شركت مخابرات استانها
 • واگذاري خطوط پر سرعتADSL و شبكه هاي خصوصي VPN
 • اجراي شبكه دسترسي ADSL آموزش و پرورش استان گلستان
     اجرای طرح ملي ICT روستايي :
 • تامین تجهیزات و اجرای پروژه در مخابرات استان گلستان
 • تامین تجهیزات و اجرای پروژه در مخابرات استان ایلام
 • تامین تجهیزات و اجرای پروژه در مخابرات استان کهکیلویه و بویر احمد
 • تامین تجهیزات مخابرات استان آذرباییجان غربی
 • تامین تجهیزات مخابرات استان فارس
     پروژه OMC :
 • تامین تجهیزات و اجرای پروژه در مخابرات قزوین
 • تامین تجهیزات و اجرای پروژه در مخابرات همدان
 • تامین تجهیزات و اجرای پروژه در مخابرات خوزستان
 
 • تامین تجهیزات و اجرای پروژه شبکه WAN مخابرات استان سیستان و بلوچستان
 • تامین تجهیزات و اجرای عملیاتی ارتباطات سوئیچ موبایل و BTS با فواصل بیشتر از 7 کیلومتر در مخابراتهای استان خوزستان و سیستان و بلوچستان
 • تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی و نگهداری شبکه ADSL جهت شبکه های اینترنت و WAN برای مخابرات گلستان جهت واگذاری سرویس های ADSL و VPN برای سرویس PAP . (با همکاری شرکت کارا امین ارتباط ) .
 • تامین تجهیزات و اجرای پروژه انتقال همزمان Voice و Data برای پتروشیمی ایلام .
 • تامین تجهیزات و اجرای پروژه انتقال دیتا برای دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • اجرای شبکه VPN برای آموزش و پرورش استان گلستان
 • اجرای شبکه VPN بانک ملت استان گلستان
 • تامین بخشی از تجهیزات و اجرای پروژه ACCESS استان مازندران
 • تامین بخشی از تجهیزات و اجرای پروژه ACCESS استان مرکزی
 • تامین بخشی از تجهیزات و اجرای پروژه ACCESS استان اردبیل
 • تامین بخشی از تجهیزات و اجرای پروژه ACCESS استان آذرباییجان شرقی
 • و ...

 

LiveZilla Live Chat Software