OMC

پروژه OMC

موضوع : طرح  OMC مراكز مخابراتي
 
هدف:
 انتقال كليه فرامين و آلارمهاي موجود سوئيچ هاي مشتركين (درمراكزLX) به مركز اصلي OMC به منظورعمليات كنترلي و مديريتي سوئيچ و سالنها.
 
شرح پروژه :
به منظور ايجاد شبكه يكپارچه و گسترده كنترلي و مديريتي سوئيچ هاي منصوبه شهري و STD و همچنين كنترل كليه آلارم ها و ارسال فرامين به مراكز نامبرده ، اقدام به ارائه طرح جامع شبكه ارتباطي بين مراكز و مراكز شهري مي نمايد.
 
مراحل اجراي پروژه:
1-ايجاد شبكه ارتباطي بين مراكز با مركز اصلي  OMC  با استفاده از بستر SDH/PDH  و لينك هاي E1 .
2- تعيين نوع تجهيزات سمت مراكز (Remote) و (مركز OMC Central) ازنوع IP Based  يا TDM Based .
3- تعاريف نرم افزاري و سخت افزاري مربوطه .
4- راه اندازي و ارتباط با نرم افزار سايت OMC .
 
روش های پیاده سازی پروژه :
1- با استفاده از تجهیزات IP/ Router Based، به منظور قابلیت استفاده از تکنولوژی مدرن IP بابت عملیات کنترلی و مدیریتی در Internet و Extranet و همچنین تعریف و تخصیص IP به هر Device قابل کنترل.
2- با استفاده از تجهیزات TDM Based، به منظور انتقال دیتا بر روی پورت های RS-232/RS-422
3- تلفیق از   روش های IP Based و TDM Based.
  
فرامین کنترلی و مدیریتی و همچنین آلارم های قابل انتقال :
1- ارسال/ دریافت فرامین به سوئیچ های LX (شهری) و STD و ...
2- دریافت اطلاعات تصویری از دوربین های آنالوگ و یا دیجیتال ( به منظور نظارت تصویری بر سالن دستگاه).
3- دریافت اطلاعات مربوط به سنسورهای : دما، رطوبت، فشار و ...
4- ارسال فرامین کنترلی جهت باز و بسته کردن درب های ورودی و خروجی/ روشن نمودن تهویه مطبوع  و ...

LiveZilla Live Chat Software